1% dla GKPS

pobraneNasze starania, dotyczące uzyskania przez nasz Klub statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) zakończyły się sukcesem.

W dniu 11.06.2014 roku, GKPS Gorlice decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został wpisany do tego Rejestru pod numerem KRS: 0000016129, jako Gorlicki Klub Piłki Siatkowej (GKPS Gorlice).

Status OPP pozwala na uzyskiwanie z 1% podatku, dodatkowych środków finansowych na działalność naszego Stowarzyszenia, które niewątpliwie poprawią jakość szeroko rozumianego procesu szkolenia dzieci i młodzieży z rejonu miasta Gorlice, będących członkami GKPS.

 

Kto może przekazać 1% podatku? 

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, składający w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie zeznanie podatkowe (lub korektę zeznania) na drukach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Jak to zrobić?

Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie.
W zeznaniach podatkowych znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
Jeśli w bloku tym podasz nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000016129 oraz kwotę do przekazania, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku.

Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze GKPS Gorlice.
Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy GKPS Gorlice, zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Ty nie musisz go znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym. Zadeklarowana przez Ciebie kwota na rzecz GKPS Gorlice nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Już teraz za udzielone wsparcie w imieniu członków GKPS

Serdecznie Dziękujemy !!!