Regulamin

FESTIWAL MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW
„O PUCHAR FERII”
2009

Organizatorzy:
GKPS Gorlice, WOKiS UM Gorlice, OSiR Gorlice, MKRPA Gorlice
Cel turnieju:
• Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport
• Aktywne spędzanie wolnego czasu
• Działania profilaktyczne przeciw narkomanii i alkoholizmowi
Termin i miejsce:
24.02.2009 (wtorek) Hala OSiR w Gorlicach ul. Sportowa 9
Program zawodów:
godz. 0930- 0955 – przyjazd ekip
godz. 1000 – uroczyste otwarcie turnieju
godz. 1015 – rozpoczęcie gier
godz. ok. 1600 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wyróżnień,
uroczyste zakończenie turnieju
Uczestnicy:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
rocznik 1998 (kl. III, IV) dwójki, boisko 4×4,5m, wys. siatki 200cm
rocznik 1997 (kl. V) trójki, boisko 4,5x7m, wys. siatki 215cm
Do turnieju zgłaszać można maksymalnie dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
Zasady uczestnictwa:
• Uczestniczący w zawodach powinni posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – za dokumentację w tym zakresie odpowiedzialni są opiekunowie zespołów.
• Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają opiekunowie zespołów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione przez uczestników.
• Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator
Nagrody:
Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn w każdej kategorii, a także nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników.
Opłaty:
Wpisowe : 20 zł od klubu lub szkoły.
Zgłoszenia:
Do dnia 16.02.2009
• Tomasz Chmura tel. 606 395 713, email: tom.chmurek@wp.pl
• Krzysztof Kozłowski tel. 665 360 018, email: krzykoz49@gmail.com
• GKPS, ul. Konopnickiej 6a/1, 38-300 Gorlice

FESTIWAL MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW
„O PUCHAR FERII”
2010

 

FESTIWAL MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW
„O PUCHAR FERII”
2011

Organizatorzy:
GKPS Gorlice, WOKiS UM Gorlice, OSiR Gorlice, PMI Matizol Gorlice

Cel turnieju
:
·        Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport
·        Aktywne spędzanie wolnego czasu
·     Działania profilaktyczne przeciw narkomanii i alkoholizmowi

Termin i miejsce:

02.02.2011 (środa) Hala OSIR w Gorlicach ul. Sportowa 9

Program zawodów:

godz. 930– 955        – przyjazd ekip 
godz. 1000             – uroczyste otwarcie turnieju 
godz. 1015             – rozpoczęcie gier
ok. godz. 1600       – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wyróżnień,
uroczyste zakończenie turnieju 

Uczestnicy:

Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:

rocznik 2000 (kl.III, IV,) dwójki, boisko 4x5m, wys. siatki 200cm
rocznik 1999 (kl. IV, V) trójki, boisko 7×4,5m, wys. siatki 215cm
rocznik 1998 (kl. VI) czwórki,  boisko 7x7m,    wys. siatki 224cm 

Do turnieju zgłaszać można maksymalnie dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

Zasady uczestnictwa:
·        Uczestniczący w zawodach powinni posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – za dokumentację w tym zakresie odpowiedzialni są opiekunowie zespołów.
·        Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników odpowiadają opiekunowie zespołów.
·        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i pozostawione przez uczestników
·     Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator


Nagrody:

Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary i medale dla trzech pierwszych drużyn w każdej kategorii, nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników oraz nagroda główna – „Puchar Ferii” dla najlepszego Klubu w punktacji łącznej trzech kategorii, ufundowany przez sponsora imprezy, Firmę PMI „Matizol”


Opłaty:

Wpisowe : 20 zł od klubu lub szkoły.


Zgłoszenia:

Do dnia 28.01.2011 
·        Tomasz Chmura tel.606 395 713 email: tom.chmurek@wp.pl
·        Krzysztof Kozłowski tel. 665 360 018 email: krzykoz49@gmail.com
·     GKPS ul. Konopnickiej 6a/1 38-300 Gorlice

 Zadanie realizowane ze środków Miasta Gorlice